Najważniejsze informacje o wypożyczeniu samochodu

Obowiązki – pamiętaj o…

 • Posiadaniu przy sobie kompletu dokumentów (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisy OC).
 • Systematycznym kontrolowaniu stanu samochodu (poziom płynów, oświetlenie, stan i ciśnienie opon).
 • Stosowaniu paliwa zgodnego ze specyfikacją samochodu.
 • Zapinaniu pasów bezpieczeństwa.
 • Zabezpieczeniu samochodu przed kradzieżą.
 • Starannym zabezpieczeniu (poza pojazdem) jego kluczyków oraz dokumentów.
 • Przestrzeganiu przepisów użytkowania dróg publicznych (włączanie świateł, stosowanie się do ograniczeń prędkości, opłacanie przejazdów autostrad).

Zabronione jest…

 • Przekraczanie dopuszczalnej ładowności pojazdu.
 • Holowanie wypożyczonego pojazdu oraz holowanie nim innym pojazdów.
 • Palenie papierosów w samochodzie.
 • Przewożenie zwierząt w samochodzie.
 • Dokonywanie zmian w samochodzie.
 • Podróżowanie poza granicami Polski bez akceptacji Rokicki Carrrentals.

Czas i warunki najmu…

 • Czas najmu naliczany jest za całą dobę.
 • Przedłużenie najmu o jedną dobę możliwe jest przez telefon: 32 330 98 81 lub mailowo: carrentals@rokicki.com.pl
 • Przedłużenie najmu o więcej niż jedną dobę musi być poprzedzone wizytą w siedzibie Rokicki Carrentals.
 • Samochód musi zostać zwrócony ze stanem paliwa przynajmniej takim, jaki był w momencie wypożyczenia.

Awarie, szkody…

 • W przypadku jakichkolwiek awarii, zapalenia się kontrolek, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 32 330 98 81 lub 604-777-779.
 • W przypadku zaistnienia szkody, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 32 330 98 81 lub 608-026-060.
 • Jeśli w trakcie najmu konieczne będzie wykonanie przeglądu gwarancyjnego, zadzwoń pod numer 32 330 98 81 lub 604-777-779 i postępuj zgodnie z naszymi poleceniami.

Ubezpieczenie…

 • Samochód posiada pełne ubezpieczenie OC i AC. W przypadku szkody rozliczanej w ciężar polisy AC Najemca obciążany jest opłatą za spowodowaną szkodę w wysokości zgodnej z Regulaminem.
 • Ubezpieczenie nie zadziała, gdy: będziesz prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, umyślnie uszkodzisz samochód, przekroczysz dopuszczalną prędkość, zbiegniesz z miejsca wypadku, pojazd zostanie skradziony, a Ty źle go zabezpieczysz lub jego kluczyki, bądź dokumenty.

 Lotnisko Katowice Pyrzowice